Smartphone Learning Opportunities to Promote Well-being in Young Employees

Smartphone Learning Opportunities to Promote Well-being in Young Employees

За проекта

Проект Be-Well има за цел да подкрепи младите служители и професионалните преподаватели за справяне с нарастващите проблеми с психичното здраве, които засягат все повече хора в Европа Насърчаването на благосъстоянието на работното място отдавна е сред основните приоритети на работодателите, но изискванията към тях да стимулират психичното здраве на служителите значително се увеличиха след преминаването към дистанционна работа, причинено от пандемията COVID-19. Чрез изпълнението на проект Be-Well ние се стремим да предоставим набор от обучителни ресурси, с които да подкрепим програмите за обучение на работното място, като по този начин насърчим благосъстоянието на служителите.

Be-Well е финансиран с подкрепата на програма Еразъм+. Проектът стартира през м. септември 2022 г. и ще приключи през м. август 2024 г.

Запознайте се с Екипа

Екипът на проекта Be-Well се състои от седем организации от Испания, Ирландия, Кипър, Португалия, Гърция, Австрия и България, които работят заедно за постигане на целите на проекта. Проектният екип е добре балансиран, като включва както представители на организации и асоциации, предоставящи образование и обучение на млади служители, така и компании, които са реализирали успешни проекти в областта на професионалното образование, свързани с темата за благосъстоянието на работното място.

Mindshift Talent Advisory

Португалия

DAFNI KEK

Гърция

Acta Foundation

България

Учебни материали

За да отговори на нарастващите опасения за благосъстоянието, които засягат младите служители и бизнеса днес, BeWell предлага разработването на следните учебни материали:

BE-WELL Interactive Micro-Learning Toolkit for Wellbeing Promotion

За да подкрепят благосъстоянието на младите служители партньорите ще разработят набор от обучителни ресурси, базирани на електронни устройства. Разработеното учебно съдържание ще служи за самопомощ, като служителите ще могат да го използват директно на работните си места, както и чрез удобни онлайн канали при работа от разстояние. Ресурсите ще бъдат разработени под формата на План за благополучие, представляващ 28-дневен календар с предизвикателства. Във всеки прозорец на календара, за всеки ден от 28-дневното предизвикателство, ще има QR код с връзка към кратък обучителен материал. 28-дневният календар ще включва 28 отделни самостоятелни учебни ресурси. Съдържанието им ще включва комбинация от тестове, дигитални предизвикателства, кратки статии или блогове, анимации, кратки видео лекции, както и дейности за самооценка. Be-Well Планът за благополучие ще бъде придружен от Наръчник, съдържащ дейности за самопомощ от 1–2 страници за всеки от 28-те обучителни ресурси. Наръчникът има за цел да провокира разсъждения върху наученото и да предложи практически съвети за това как да се прилага в ежедневието, като по този начин подкрепи благосъстоянието на служителите. Наръчникът ще може да се използва и от професионалисти в професионалното образование, които да прилагат разработените по проекта обучителни ресурси. Ние вярваме, че чрез разработените по проекта материали, ще помогнем за справяне с проблемите на психичното здраве и ще повишим благосъстоянието - фактори, които оказват влияние върху работата и живота на младите служители в цяла Европа днес.

BE-WELL Continuous Professional Development Training for Vocational Education Providers

Да подкрепя преподавателите в ПОО, така че да могат да помогнат за изграждането на устойчивост и насърчаването на положително психично здраве и благополучие сред младите служители и обучаемите в ПОО, партньорите по проекта ще разработят учебна програма, предназначена за професионализиране на учителите и наставниците в ПОО. Програмата ще бъде в стил „обучение на обучителя“, а нашата цел е да ангажираме преподавателите в ПОО, като им предоставим възможности за повишаване на уменията, така че да могат сами да разработвар ресурси за микрообучение, с което да отговорят на възникващите нужди на пазара на труда. В допълнение, библиотека с 35 отворени образователни ресурси ще бъде достъпна чрез платформата MOOC в подкрепа на мениджърите човешки ресурси в компании.

BE-WELL MOOC

За да осигури достъп до всички учебни материали, екипът на проекта ще разработи и популяризира сред служители, работодатели и обучители по ПОО, Be-Well обучителния курс, базиран на MOOC. MOOC платформата ще представлява единна точка за достъп до всички разработени обучителни ресурси.

BE-WELL Policy and Practice Recommendations Report

С цел да ангажират властимащите по темата за здравето на служителите на работното място, партньорите по прокта Be-Well, ще разработят Доклад с добри практики и препоръки за подобрение на политиките в областта. По този начин ще се постигне интегриране на ресурсите на Be-Well в програми за благосъстояние на работното място.

Новини

На тази страница ще публикуваме новини и информационни бюлетини за проекта. Страницата ще бъде актуализирана редовно.

Социални медии

Включи се в Be-Well

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Номер на проекта 2022-1-ES01-KA220-VET-000086525

bg_BGBulgarian
Scroll to Top